LIDIA BLAZEL-MARSZOLIK

  

 

Lidia Blazel-Marszolik

Dyrygentka

Chóru "Bel Canto" 
Chórmistrz, pedagog i animator ruchu muzycznego. Ukończyła PSM II stopnia w Rybniku na Wydziale Fortepianu w klasie Karola Szafranka, a następnie studia na Wydziale Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Dokształcała się na Seminariach Kodalyowskich i Carla Orffa oraz sympozjach chóralnych (Gdańsk, Gaude Mater – Częstochowa, Legnica, Kalisz, Wrocław). Bierze udział w programie Akademia Chóralna Śpiewająca Polska. Prowadziła chóry, zespoły wokalne i instrumentalne w różnych typach szkół oraz chóry amatorskie na terenie Rybnika. Współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi i muzycznymi w województwie i całej Polsce. Jako doradca muzyczny z muzyki dzieliła się swa wiedzą organizując warsztaty muzyczne i chóralne dla nauczycieli muzyki i zajęć artystycznych. Jest zapraszana do prac jury konkursów i festiwali chóralnych polskich i międzynarodowych.

Chór młodzieżowy „Bel Canto” pod jej kierunkiem koncertował w różnych prestiżowych festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając liczne nagrody w tym wielokrotnie Grand Prix. Chór dokonał licznych nagrań w radiu i telewizji w kraju i za granicą. Posiada płyty CD i DVD z utworami sakralnymi i świeckimi preferując muzykę ludową z regionu śląskiego. Osiągane sukcesy są wynikiem ogromnej pracy utalentowanej młodzieży, która dalej realizuje swoje możliwości wokalne w chórach akademickich i zawodowych koncertując na terenie Polski i całego świata.

 

Odznaczenia:

- Złota Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym za zasługi w pracy społecznej i dyrygenckiej  nadana przez Zarząd Główny PZChiO w Warszawie; 
- Zasłużony dla Miasta Rybnika i Katowic;
- Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego;
- Złoty Medal za długoletnią służbę nadana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego;
- Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Nagrody:

 
- Ministra Edukacji Narodowej (3-krotnie);
- Kuratora Oświaty w Katowicach (3-krotnie);
- Prezydenta Miasta Rybnika (5-krotnie);
- Laureatka Nagrody „Narcyz” przyznanej przez Izbę Przemysłowo - Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;
- Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury;
- Dyplom Uznania za całokształt pracy w amatorskim ruchu śpiewaczym i muzycznym nadany przez Zarząd Główny PZCHiO.

 

 

Galeria Chóru BEL CANTO

 

Jubileusz 25-lecia Chóru BEL CANTOMDK, 01-03-2012, odsłon: 2989

 

Młodzieżowy Dom Kultury 44-217 Rybnik, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. (32) 421 51 55, tel/fax. (32) 422 40 88, mdkwr@poczta.onet.pl